Sprawy spadkowe – trudne, czy łatwe do przeprowadzenia?

Standard

Sprawy spadkowe Warszawa to sprawy, z którymi w swej praktyce spotyka się większość adwokatów (więcej na tej stronie). Czasem są to sprawy, które prowadzi się w związku z pozostawionym przez zmarłego testamentem, kiedy indziej, gdy go nie ma, mamy do czynienia z dziedziczeniem na mocy ustawy. Najczęściej, trudnością są jednak przede wszystkim relacje międzyludzkie i emocje im towarzyszące. Mimo tego, że stronami są najczęściej członkowie tej samej rodziny, a więc osoby spokrewnione ze sobą i znające się, to nie oznacza to wcale, że łatwiej się je prowadzi. Wręcz przeciwnie. Więcej

Sprawy spadkowe, czyli prosta droga do tego, by skłócić rodzinę

Standard

Gdy umiera ktoś z rodziny, w pierwszej kolejności pojawia się poczucie żalu. Czujemy smutek, skonfrontowani z kresem naszego ludzkiego istnienia na tym ziemskim padole. Nasze cierpienie jest tym większe, im bliżej żyliśmy ze zmarłym. Wspominamy wspólnie spędzony czas, żałując nierzadko, że pochłonięci innymi sprawami mieliśmy go dla tej osoby tak mało. Żałujemy, że nie powiedzieliśmy jej jak bardzo ją kochamy i jak jest dla nas ważna. Niestety, czasu nie da się cofnąć, biegu pewnych zdarzeń nie jesteśmy więc w stanie także odwrócić. Co się stało, to się nie odstanie, nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej