Sprawy spadkowe – trudne, czy łatwe do przeprowadzenia?

Standard

Sprawy spadkowe Warszawa to sprawy, z którymi w swej praktyce spotyka się większość adwokatów (więcej na tej stronie). Czasem są to sprawy, które prowadzi się w związku z pozostawionym przez zmarłego testamentem, kiedy indziej, gdy go nie ma, mamy do czynienia z dziedziczeniem na mocy ustawy. Najczęściej, trudnością są jednak przede wszystkim relacje międzyludzkie i emocje im towarzyszące. Mimo tego, że stronami są najczęściej członkowie tej samej rodziny, a więc osoby spokrewnione ze sobą i znające się, to nie oznacza to wcale, że łatwiej się je prowadzi. Wręcz przeciwnie.

Jak brat z siostrą

Sprawy spadkowe Warszawa to sprawy, z którymi w swej praktyce spotyka się większość adwokatów

Autor zdjęcia: free pictures of money

Często to zaskakujące, jak najbliżej spokrewnione ze sobą osoby potrafią być zawzięte i zdeterminowane, by dostać to, co ich zdaniem się im należy. Nierzadko rodzeństwo potrafi się skłócić o majątek pozostawiony po rodzicach, czy dziadkach, uznając, że jedna ze stron została potraktowana lepiej niż powinna. Na światło dzienne wychodzą więc dawne zaszłości, czyli sprawy, które niczym cierń w sercu rzutowały na relacje pomiędzy nimi. Okazuje się wówczas, że żal o to, że przykładowo jedno z rodzeństwa bardziej wspierało zmarłego niż to drugie, jest większy niż zdrowy rozsądek. Z pewnością pazerność i pycha nie ułatwiają polubownego, satysfakcjonującego załatwienia takich spraw.

Każda ze stron za wszelką cenę chce postawić na swoim, co nie ułatwia prowadzenia dialogu, tylko dodatkowo podgrzewa napiętą już atmosferę. W takich przypadkach, adwokat nie tylko powinien bazować na swojej wiedzy z zakresu prawa, ale także i z obszaru psychologii. Okazać się bowiem może, że nieocenione będą wówczas mediacje, których celem będzie wypracowanie satysfakcjonującego obie strony stanowiska.

Nie psujmy tego, co nam pozostało

W takich momentach, gdy jest się zaślepiony chęcią wzbogacenia się, zapomina się o tym, że za chwilę też może zabraknąć nas, albo osoby, z którą teraz toczymy boje. Życie jest nieprzewidywalne, najczęściej też kończy się w najmniej tego oczekiwanym momencie. Zamiast więc tracić energię na kłótnie, lepiej spożytkować ją na coś, co przyniesie korzyść każdej ze stron.

Spokojna rozmowa, jasne i poparte racjonalnymi argumentami przedstawienie swojego stanowiska – to coś, co potrafi przynieść naprawdę zaskakujące rezultaty. Wzburzanie się i kierowanie się najczęściej silnymi emocjami, dodatkowo zaostrza napiętą sytuację, pogłębiając jeszcze istniejący konflikt. W takich momentach, warto dać sobie czas. Czas na przemyślenie pewnych sytuacji i oczekiwań, a także na to, by się wyciszyć i zastanowić nad tym co jest dla nas naprawdę ważne. Jest duże prawdopodobieństwo, że dzięki takiej postawie uda się wypracować kompromis i to szybciej niż można było zakładać. Z pewnością warto spróbować, a nóż się uda.