Pracodawco – dbaj o swojego pracownika

Standard

Część pracodawców dostrzegła i zrozumiała, że kluczem do właściwego działania ich firm są lojalni, zaangażowani w wykonywanie swojej pracy pracownicy. Wykształcenie pracownika i dostosowanie go do danego stanowiska pracy nie kosztuje mało, posiadając już więc na etacie pracownika gotowego do należytego wypełniania danej funkcji, warto o niego dbać.

Każdy poszkodowany pracownik jest w stanie wystąpić o wypłatę mu stosownego do poniesionych przez niego szkód odszkodowania

Autor zdjęcia: JeepersMedia

Niestety, są jednak i tacy pracodawcy, którzy naruszają prawa swoich pracowników. Odmawiają im prawa do urlopów, zaniżają uzyskiwane wynagrodzenie, czy też nie zapewniają im na zajmowanych przez nich stanowiskach należytych narzędzi do wykonywania pracy (na przykład okularów ochronnych, czy odzieży roboczej).

Kara dla nieprzestrzegającego prawa pracodawcy

Tymczasem, jak podkreśla radca prawny prawo pracy Warszawa, każdy poszkodowany jest w stanie wystąpić o wypłatę mu stosownego do poniesionych przez niego szkód odszkodowania. Pamiętać należy o tym, że istotne jest w tym przypadku, by wykazać po stronie sprawcy uporczywości lub złośliwości w działaniu względem pracownika, gdyż w braku tej okoliczności w grę może wchodzić jedynie odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawu pracy.

Uporczywość jest tu rozumiana jako długotrwałe, często powtarzające się zachowanie, które nacechowane jest złą wolą i nieuzasadnionym niczym uporem. Złośliwość rozumiana jest z kolei jako działanie, lub zaniechanie, które wyróżnia się chęcią skrzywdzenia drugiej osoby, jej szykanowania, lub dokuczenia jej. Karą w takim przypadku może być:

  • kara grzywny,
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności od jednego miesiąca do lat dwóch.