Odmowa przywrócenia pracownika do pracy

Standard

Zdarza się czasem i tak, że pracodawca nie chce przywrócić pracownika do pracy, której z różnych powodów został pozbawiony. W takim przypadku, jak wyjaśnia radca prawny prawo pracy (więcej porad tutaj: http://kancelariaguzowski.pl/zakres-uslug/prawo-pracy), jeżeli zachowanie pracodawcy polega na odmowie ponownego przywrócenia do pracy pracownika, o czym orzekł właściwy organ(na przykład sąd), wyciągane są wobec pracodawcy określone sankcje. Może być to:

  • Zdarza się czasem i tak, że pracodawca nie chce przywrócić pracownika do pracy, której z różnych powodów został pozbawiony

    Autor zdjęcia: Tax Credits

    grzywna,

  • kara ograniczenia wolności,
  • lub kara pozbawienia wolności od jednego miesiąca do jednego roku.

Należy tu w tym wypadku zauważyć, że odmowa przywrócenia pracownika do pracy, to jedna z postaci niewykonania orzeczenia sądu.

Konsekwencje

W takim przypadku, przepisy stanowią, że zakres zastosowania przepisu przewidującego odpowiedzialność karną częściowo pokrywa się z zakresem zastosowania przepisu regulującego odpowiedzialność za wykroczenie, które uregulowane zostało w Kodeksie pracy. W takim przypadku, gdy zachodzić może możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej za przestępstwo, czy też za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, każdorazowo odpowiedzialność sprawcy ponoszona jest na podstawie surowszego przepisu, czyli w tym wypadku przewidującego odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa.