Kto pomoże w sporze z pracodawca?

Standard

Praca dla wielu jest codziennością. Niestety w stosunkach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą często dochodzi do konfliktów. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy łamane są prawa pracowników, w tym też pracowników objętych szczególną ochroną przez prawo pracy. Radca prawny specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy może okazać się w takich sytuacjach bardzo pomocny. Radca prawny prawo pracy zna od podszewki, gdyż przed sądem reprezentuje nie tylko pracowników, ale bardzo często też pracodawców (więcej: http://kancelariaguzowski.pl/zakres-uslug/prawo-pracy). Pomoże on ustalić, czy doszło do jakiegoś naruszenia praw pracowniczych i poinformować o sposobach dochodzenia roszczeń przed sądem. Często pracownik nie zdaje sobie sprawy, że np. wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace). Więcej

Odmowa przywrócenia pracownika do pracy

Standard

Zdarza się czasem i tak, że pracodawca nie chce przywrócić pracownika do pracy, której z różnych powodów został pozbawiony. W takim przypadku, jak wyjaśnia radca prawny prawo pracy (więcej porad tutaj: http://kancelariaguzowski.pl/zakres-uslug/prawo-pracy), jeżeli zachowanie pracodawcy polega na odmowie ponownego przywrócenia do pracy pracownika, o czym orzekł właściwy organ(na przykład sąd), wyciągane są wobec pracodawcy określone sankcje. Może być to: Więcej

Pracodawco – dbaj o swojego pracownika

Standard

Część pracodawców dostrzegła i zrozumiała, że kluczem do właściwego działania ich firm są lojalni, zaangażowani w wykonywanie swojej pracy pracownicy. Wykształcenie pracownika i dostosowanie go do danego stanowiska pracy nie kosztuje mało, posiadając już więc na etacie pracownika gotowego do należytego wypełniania danej funkcji, warto o niego dbać. Więcej

Co pracodawca może wiedzieć o zatrudnionym – czyli skutki kompromitujących zdjęć pracownika

Standard

Lubimy się od czasu do czasu dobrze zabawić. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem oczywiście, że swoim zachowaniem nie wyrządzamy nikomu krzywdy. W tym wydawałoby się bardzo ogólnym stwierdzeniu istnieje jednak pewne głębsze przesłanie. Myśląc bowiem o cudzej krzywdzie, rzadko kiedy przed oczami pojawia nam się nasz pracodawca. Jak sygnalizuje jednak radca prawny prawo pracy, jest to poważny błąd, którego konsekwencje mogą okazać się dla nas bardzo przykre w swych skutkach. Więcej