Sprawy spadkowe – trudne, czy łatwe do przeprowadzenia?

Standard

Sprawy spadkowe Warszawa to sprawy, z którymi w swej praktyce spotyka się większość adwokatów (więcej na tej stronie). Czasem są to sprawy, które prowadzi się w związku z pozostawionym przez zmarłego testamentem, kiedy indziej, gdy go nie ma, mamy do czynienia z dziedziczeniem na mocy ustawy. Najczęściej, trudnością są jednak przede wszystkim relacje międzyludzkie i emocje im towarzyszące. Mimo tego, że stronami są najczęściej członkowie tej samej rodziny, a więc osoby spokrewnione ze sobą i znające się, to nie oznacza to wcale, że łatwiej się je prowadzi. Wręcz przeciwnie. Więcej

Sprawy spadkowe, czyli prosta droga do tego, by skłócić rodzinę

Standard

Gdy umiera ktoś z rodziny, w pierwszej kolejności pojawia się poczucie żalu. Czujemy smutek, skonfrontowani z kresem naszego ludzkiego istnienia na tym ziemskim padole. Nasze cierpienie jest tym większe, im bliżej żyliśmy ze zmarłym. Wspominamy wspólnie spędzony czas, żałując nierzadko, że pochłonięci innymi sprawami mieliśmy go dla tej osoby tak mało. Żałujemy, że nie powiedzieliśmy jej jak bardzo ją kochamy i jak jest dla nas ważna. Niestety, czasu nie da się cofnąć, biegu pewnych zdarzeń nie jesteśmy więc w stanie także odwrócić. Co się stało, to się nie odstanie, nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej

Odmowa przywrócenia pracownika do pracy

Standard

Zdarza się czasem i tak, że pracodawca nie chce przywrócić pracownika do pracy, której z różnych powodów został pozbawiony. W takim przypadku, jak wyjaśnia radca prawny prawo pracy (więcej porad tutaj: http://kancelariaguzowski.pl/zakres-uslug/prawo-pracy), jeżeli zachowanie pracodawcy polega na odmowie ponownego przywrócenia do pracy pracownika, o czym orzekł właściwy organ(na przykład sąd), wyciągane są wobec pracodawcy określone sankcje. Może być to: Więcej

Pracodawco – dbaj o swojego pracownika

Standard

Część pracodawców dostrzegła i zrozumiała, że kluczem do właściwego działania ich firm są lojalni, zaangażowani w wykonywanie swojej pracy pracownicy. Wykształcenie pracownika i dostosowanie go do danego stanowiska pracy nie kosztuje mało, posiadając już więc na etacie pracownika gotowego do należytego wypełniania danej funkcji, warto o niego dbać. Więcej

Co pracodawca może wiedzieć o zatrudnionym – czyli skutki kompromitujących zdjęć pracownika

Standard

Lubimy się od czasu do czasu dobrze zabawić. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem oczywiście, że swoim zachowaniem nie wyrządzamy nikomu krzywdy. W tym wydawałoby się bardzo ogólnym stwierdzeniu istnieje jednak pewne głębsze przesłanie. Myśląc bowiem o cudzej krzywdzie, rzadko kiedy przed oczami pojawia nam się nasz pracodawca. Jak sygnalizuje jednak radca prawny prawo pracy, jest to poważny błąd, którego konsekwencje mogą okazać się dla nas bardzo przykre w swych skutkach. Więcej